Netgis brugermøde

...netværk, uddannelse og erfaringsudveksling i NetGIS.

Hvor: Odin Havnepark, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C

Hvornår: Den 25. februar fra 10:00-15:00

Agenda (foreløbig):

- 09:30 - 09:45: Ankomst og morgenbrød
- 09:45 - 10:00: Velkomst
- 10:00 - 12:00: Orbicon præsenterer nyheder og fremtidig udvikling af NetGIS
- 12:00 - 12:30: Frokost
- 12:30 - 14:30: ERFA: Deltagerne viser, hvad de har gang i til inspiration for de øvrige.
- 14:30 - 15:00: Opsamling og afslutning

Alle deltagere er meget velkommen til at sende ønsker til emner og oplæg, som der tages op om eftermiddag. Send en mail til katm@orbicon.dk senest d. 10/2

 

Forplejning: Morgenbrød og -kaffe vil være tilgængelig fra kl. 9:30. Senere serveres der frokost samt eftermiddagskage.

Eftermiddags-/aften arrangement: Efter mødets afslutning sørger vi for at arrangere et socialt program inkl. en middag til alle, der har lyst til at deltage. Da det for mange er en lang dag, vil spisning blive planlagt til kl. 17:30. Yderligere information kommer.

Deadline for tilmelding: 18. februar
 

OBS: Af hensyn til planlægning, forplening etc. gør vi opmærksom på, at tilmelding er bindende.

25
februar
2020