Nyheder

Opdatering af DanDasGraf og DanVandGraf

28
juni
2018

Nye og efterspurgte opdateringer af DanDasGraf og DanVandGraf er nu tilgængelige. 

Opdateringen af DanDasGraf indeholder de sidste opfølgninger på efterårets release. Derudover er Orbicon Informatiks udvidelser af bygværksregistrering samt udvidelser af registreringen af hydrauliske deloplande opdateret med henblik på et bedre arbejdsflow i forhold til dokumentation af planlægningsopgaver. Opdateringen indeholder også en opdateret projektdatabase i access.

Opdateringen af DanVandGraf indeholder ligeledes de sidste opfølgninger på efterårets...

Morgendagens teknologi

01
marts
2018
 data|APEX


Vi er stolte over nu at kunne lancere vores big data platform - data|APEX, der er dedikeret til forsyningssektoren.


Vi  introducerer med denne platform et nyt paradigme til den strategiske beslutningsproces, da der nu tilføjes dynamiske datakilder til den traditionelle statiske konsulentrapport.


Platformens motor er baseret på cloud computing og bygger på machine learning og AI-teknologier for at lave unikke big data analyser.


APEX platformen anvender forsyningernes eksisterende data til at skabe indsigt i risikoeksponering og...

DVR WEB

29
november
2017

Vi lancerer nu en ny version af Digitalt VandløbsRegulativ, hvori man kan publicere digitale vandløbsregulativer i en WEB-løsning - Mit Vandløb.

Denne version giver borgere og andre interessenter mulighed for nemt og hurtigt at tilgå regulativmæssige informationer om en bestemt vandløbsstrækning.

På mitvandløb.dk kan kommunen blandt andet publicere regulativer i gældende regulativer eller regulativer i hørring, samt tilgå digitale regulativdokumenter på en nem og overskuelig måde.

Man kan se informationer for netop det vandløb og den strækning, man har interesse i ved...

Hvad data siger

08
juni
2017
Det er ikke hokus pokus

Ved at analysere allerede tilgængelige data kan vi estimere fx kloakledningernes tilstand, om der er risiko for uvedkommende vand og meget andet. I samarbejde med IBM Analytics og deres nye platform Watson kan Orbicon Informatik kombinere ledningsregistreringen med analyser af data fra TV-inspektioner, geologiske data, vandløbsdata osv.

PLANLÆGNING PÅ BAGGRUND AF DATA

I Herning foretager de TV-inspektioner af deres ledningsnet for at forstå tilstanden af ledningsnettet. Typisk inspicerer de 10% af ledningsnettet hvert år. Ved hjælp af indsamlede data har...

Partnerskab med Blue North

23
marts
2017

Orbicon Informatik og Blue North har netop indgået en samarbejdsaftale. Baggrunden for dette interessante partnerskab skal først og fremmest findes i begge parters fokusering på dataanalyser.

Dataanalyser er fremtiden

Udbredelsen af sensorer og fjernaflæste målere i de danske forsyninger udgør i dag en bestandig stigende og meget interessant kilde til ny realtidsdata. Det er derfor oplagt at inddrage disse store mængder af data i beslutninger på et taktisk og strategisk niveau. Data brugt på den rigtige måde, og i den rigtige sammenhæng, kan give ny og værdifuld indsigt.

...

Orbicon Informatik udvider samarbejdet med Bentley Systems

19
januar
2017

Orbicon Informatik er blevet udnævnt til Bentley GULD partner med et markant udvidet produktsortiment og afsætningspotentiale i hele Norden.

Vi er stolte af at kunne meddele, at Orbicon Informatik i 2017 udvider samarbejdet med Bentley Systems. 

Vi kan fremover tilbyde vores kunder forhandling, implementering og rådgivning indenfor alt lige fra Microstation til OpenRoads på det Nordiske marked.

Bentley Systems har utrolig mange spændende produkter, som vi vurderer vil skabe stor værdi ude hos vores kunder.

Eksempler på produktsortimentet fra Bentley Systems...

Potentiale til at innovere forsyningsbranchen

25
august
2016

Hos Orbicon Informatik arbejder vi for størstedelen af de danske forsyninger med registrering og optimering af data. Vi oplever her store gevinster ved at arbejde med en mere data-dreven tilgang modsat en ren erfaring-drevet tilgang.

Vi har derfor netop startet et samarbejde med IBM Analytics op. Samarbejdet kommer til at omhandle en række spændende udviklingsprojekter, hvor omdrejningspunktet vil være anvendelsen af IBM´s nye platform Watson til forskellige analytiske udfordringer i den danske forsyningsbranche.

Watson er kort fortalt en nyskabende platform, der bruges til...