Nyheder

Nyt ledningsregistreringssystem til Aalborg Forsyning

02
november
2020
 WSP Informatik fik i 2019 til opgave at levere Aalborg Forsynings nye ledningsregistreringssystem til kloak. Det blev et projekt, som igennem tæt samarbejde  sikrede en god og sikker konvertering af forsyningens vigtigste data med styr på de mange integrationer til øvrige systemer. Samtidig blev funktionerne i Informatiks uGraph Waste Water produkt også optimeret. uGraph er WSP Informatiks produkt til ledningsregistrering på Esri's ArcGIS-platform. Resultatet af samarbejdet blev, at Aalborg Forsyning fra 1. juni har fået implementeret et driftsklart system præget af deres behov....

DanDasGraf er under udvikling

17
juni
2020

Hos Orbicon Informatik har vi netop opstartet et spændende udviklingsprojekt, som omhandler etableringen af en opdateret version af DanDasGraf, hvori den nye datamodel DanDas 3.0 understøttes. Løsningen udarbejdes i samarbejde med vores kunder for at sikre et gennemtænkt produkt, der tager højde for brugernes krav og ønsker. Løbende sparring vedrørende funktionaliteter og prioriteringer skal sikre en effektiv løsning, der garanterer, at integrationen lever op til vores kunders forventninger og vores kvalitetsniveau.

Den første version af DanDasGraf består af en omsætningstabel, som...

Samarbejde med kommuner i innovationsprojekt

15
oktober
2019

I Orbicon arbejder vi i høj grad med bæredygtige løsninger og derfor deltager vi også i innovationsprojektet Den Regionale Datahub. Her samarbejder 20 kommuner om at finde frem til, hvordan vi kan bruge data til at fremme intelligent byudvikling, øge borgernes livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst.

I projektet har kommunerne stillet med reelle og konkrete udfordringer inden for mobilitet, klimasikring og driftsoptimering, som vi i Orbicon forsøger at hjælpe med at løse ved hjælp af vores løsninger og udviklingen heraf.
Projektet giver os mulighed for at sparre med nogle af...

Orbicon bliver en del af WSP - en af verdens største rådgivende ingeniørvirksomheder

03
september
2019

Vi er glade for at kunne meddele, at Orbicon bliver en del af canadiske WSP. Med det nye internationale ejerskab får vi styrket vores konkurrenceevne i en branche, som bliver mere og mere multidisciplinær og global.

Ved at forene Orbicon og WSP’s ekspertiser får vi mulighed for at skabe en af Nordens mest succesrige virksomheder inden for miljø, forsyning, infrastruktur og byggeri.

”At blive en del af WSP er en rigtig god nyhed for Orbicon og vores medarbejdere,” siger Per Christensen, adm. direktør for Orbicon. ”Med det nye ejerskab hos WSP styrker vi vores...

Sommerhilsen 2019

27
juni
2019

Det er nu tid til en sommerhilsen fra os i Orbicon Informatik.

Hos os går det godt. Vi har udført opgaver for mere end 100 kunder, og udvikler nye løsninger i tæt samarbejde med mange forsyninger, rådgivere og kommuner, og vil i den forbindelse gerne takke for et konstruktivt og positivt samarbejde! Samarbejdet har bragt os vidt omkring i både land og teknologi, og noget af det, der står os klarest er:

Vi er i fuld gang med implementeringen af uGraph hos Aalborg Forsyning og forventer at være i drift i 3. kvartal 2019. uGraph er vores Esri-baserede løsning til spildevand, vand...

Nyt om Hotline

13
juni
2019

I Orbicon Informatik har vi i 2019 analyseret henvendelsesmønstret til vores hotline. Ud fra dette kan vi konstatere, at langt de fleste sager sendes ind via mail, og henvendelser via telefon er begrænset, ligesom der i kun i et begrænset omfang gøres brug af Orbicons portal.

Derfor har vi valgt fremover at prioritere vores kræfter på at håndtere sager, der kommer ind via mail. Vi har derfor indført følgende ændringer:

Alle indkomne sager (herunder også mails sendt til hotline@orbicon.dk) visiteres og fordeles dagligt kl. 08:45Åbningstiderne for hotline-telefonen vil fra 3....

Opdatering af DanDasGraf og DanVandGraf

28
juni
2018

Nye og efterspurgte opdateringer af DanDasGraf og DanVandGraf er nu tilgængelige. 

Opdateringen af DanDasGraf indeholder de sidste opfølgninger på efterårets release. Derudover er Orbicon Informatiks udvidelser af bygværksregistrering samt udvidelser af registreringen af hydrauliske deloplande opdateret med henblik på et bedre arbejdsflow i forhold til dokumentation af planlægningsopgaver. Opdateringen indeholder også en opdateret projektdatabase i access.

Opdateringen af DanVandGraf indeholder ligeledes de sidste opfølgninger på efterårets...

Morgendagens teknologi

01
marts
2018
 data|APEX


Vi er stolte over nu at kunne lancere vores big data platform - data|APEX, der er dedikeret til forsyningssektoren.


Vi  introducerer med denne platform et nyt paradigme til den strategiske beslutningsproces, da der nu tilføjes dynamiske datakilder til den traditionelle statiske konsulentrapport.


Platformens motor er baseret på cloud computing og bygger på machine learning og AI-teknologier for at lave unikke big data analyser.


APEX platformen anvender forsyningernes eksisterende data til at skabe indsigt i risikoeksponering og...

DVR WEB

29
november
2017

Vi lancerer nu en ny version af Digitalt VandløbsRegulativ, hvori man kan publicere digitale vandløbsregulativer i en WEB-løsning - Mit Vandløb.

Denne version giver borgere og andre interessenter mulighed for nemt og hurtigt at tilgå regulativmæssige informationer om en bestemt vandløbsstrækning.

På mitvandløb.dk kan kommunen blandt andet publicere regulativer i gældende regulativer eller regulativer i hørring, samt tilgå digitale regulativdokumenter på en nem og overskuelig måde.

Man kan se informationer for netop det vandløb og den strækning, man har interesse i ved...

Hvad data siger

08
juni
2017
Det er ikke hokus pokus

Ved at analysere allerede tilgængelige data kan vi estimere fx kloakledningernes tilstand, om der er risiko for uvedkommende vand og meget andet. I samarbejde med IBM Analytics og deres nye platform Watson kan Orbicon Informatik kombinere ledningsregistreringen med analyser af data fra TV-inspektioner, geologiske data, vandløbsdata osv.

PLANLÆGNING PÅ BAGGRUND AF DATA

I Herning foretager de TV-inspektioner af deres ledningsnet for at forstå tilstanden af ledningsnettet. Typisk inspicerer de 10% af ledningsnettet hvert år. Ved hjælp af indsamlede data har...

Partnerskab med Blue North

23
marts
2017

Orbicon Informatik og Blue North har netop indgået en samarbejdsaftale. Baggrunden for dette interessante partnerskab skal først og fremmest findes i begge parters fokusering på dataanalyser.

Dataanalyser er fremtiden

Udbredelsen af sensorer og fjernaflæste målere i de danske forsyninger udgør i dag en bestandig stigende og meget interessant kilde til ny realtidsdata. Det er derfor oplagt at inddrage disse store mængder af data i beslutninger på et taktisk og strategisk niveau. Data brugt på den rigtige måde, og i den rigtige sammenhæng, kan give ny og værdifuld indsigt.

...

Orbicon Informatik udvider samarbejdet med Bentley Systems

19
januar
2017

Orbicon Informatik er blevet udnævnt til Bentley GULD partner med et markant udvidet produktsortiment og afsætningspotentiale i hele Norden.

Vi er stolte af at kunne meddele, at Orbicon Informatik i 2017 udvider samarbejdet med Bentley Systems. 

Vi kan fremover tilbyde vores kunder forhandling, implementering og rådgivning indenfor alt lige fra Microstation til OpenRoads på det Nordiske marked.

Bentley Systems har utrolig mange spændende produkter, som vi vurderer vil skabe stor værdi ude hos vores kunder.

Eksempler på produktsortimentet fra Bentley Systems...