QGIS

Orbicon Informatik arbejder i QGIS, der er et platformuafhængigt open-source desktop GIS-program, som kan levere datavisninger, redigeringer og analyser.

qgis til graf-suiten

Hos Orbicon Informatik anvender vi QGIS til analyser, databearbejdning mv., og vi tilbyder derfor også en række Plugins til blandt andet vores graf-suite - til vand, spildevand, varme og el. Med adgang til graf-suitens data i QGIS er det kun fantasien, der sætter grænser for anvendelsen og analyser, hvilket er med til at skabe værdi i dine data.

Grafsuite - viewers til QGIS

Med Grafsuite Viewers plugin til QGIS er det på nuværende tidspunkt muligt at få vist DanVand data i QGIS og anvende disse til analyser, men også blot til visning af data til andre i din organisation. Grafsuite Viewers kan både anvende data fra MDB-filer, SQL Server eller din opsatte ODBC forbindelse. Dataarbejde og -behandling med Grafsuite Viewers sker altid kun på en kopi af dit datasæt, hvilket betyder, at du roligt kan arbejde på datasættet, der gemmes som en SQLite-fil. Dette gør det muligt at lave beregninger direkte i filen og ikke tænke på risiko for ændring af data i din oprindelige database.

Hvad kan jeg bruge Viewers til?

 • Hurtig visning af ledningsdata i QGIS - både fra spatiale og ikke spatiale DanVandGraf-databaser
 • Oprette din egen tematisering som Grafsuite Viewers kan anvende hver gang
 • Forbrugeranalyse
 • Beregning af oplande som for eksempel pumpestationsoplande
 • Og meget mere

Se en demo af DVG Viewers til QGIS.

 

Benchmarking DANdas

Spildevandsforsyningerne skal årligt indrapportere en række tal til brug for en benchmarking af selskaberne. En af de ting, som skal indrapporteres er, hvor mange kilometer ledning, man har af forskellige typer fordelt på landzone, byzone osv. Med Benchmarking plugin til QGIS kan vi hjælpe med beregning af tallene.

Output fra Benchmarking modulet er følgende rapporter med opgørelser til forsyningssekretariatet

 1. Ledninger
 2. Ledninger efter type (OPEX)
 3. Ledninger efter dimension
 4. Strømpeforing efter dimension
 5. Ledninger efter dimension i intervaller (CAPEX)
 6. Strømpeforing efter dimension i intervaller (CAPEX)

Vi tager udgangspunkt i data fra en DanDas-database. Typisk vil en DanDas-database indeholde ledninger, som ikke skal indeholdes i beregningen, fordi de enten ejes af andre eller fordi de ikke er i drift.

 

VandløbsGIS til QGIS

Valg af GIS-system er mangfoldigt, og vi ønsker at understøtte VandløbsGIS til QGIS til administration og sagsbehandling af kommunens vandløbsområde ét sted. Pluginnet er bygget op med en menubar, hvorfra man har tre interaktionsmuligheder med kortet, der aktiveres når der tilknyttes en database til pluginnet. Derudover har man mulighed for at åbne de forskellige dialogbokse, der også kendes fra de andre udgaver af VandløbsGIS.

Det vil være muligt at tilknytte alle relevante oplysninger, fx vandløbselementer og billeder, til den regulativmæssige stationering samt informationer fra gamle vandløbsregulativer. Man kan endvidere visualisere og analysere informationer om vandløbene sammen med andre GIS-temaer. Derfor er det nemt at lave illustrative temakort til fx entreprenører omkring grødeskæring eller lignende.

Med QGIS plugin til VandløbsGIS kan et ubegrænset antal medarbejdere få adgang til vandløbsdatabasen. Den administrative praksis bliver derfor også meget fleksibel.

Se en demo af VandløbsGIS til QGIS

Læs mere om vores vandløbsprodukter her.