Hvad data siger

Hvad data siger

Udgivet d. 08 juni 2017

Det er ikke hokus pokus

Ved at analysere allerede tilgængelige data kan vi estimere fx kloakledningernes tilstand, om der er risiko for uvedkommende vand og meget andet. I samarbejde med IBM Analytics og deres nye platform Watson kan Orbicon Informatik kombinere ledningsregistreringen med analyser af data fra TV-inspektioner, geologiske data, vandløbsdata osv.

PLANLÆGNING PÅ BAGGRUND AF DATA

I Herning foretager de TV-inspektioner af deres ledningsnet for at forstå tilstanden af ledningsnettet. Typisk inspicerer de 10% af ledningsnettet hvert år. Ved hjælp af indsamlede data har Orbicon Informatik udviklet en applikation, som estimerer tilstanden for hele netværket på baggrund af de inspicerede dele. Den estimerede tilstand kan ses direkte som lag i Orbicon Informatiks system WebGrafKort sammen med resultaterne af de faktiske TV-inspektioner.

”Jeg tror, at det bliver et vigtigt planlægningsværktøj. Vi har ikke mulighed for at TV-inspicere hele ledningsnettet, så her får vi en viden, som vi kan planlægge efter og handle på. Den estimerede tilstand er ikke et resultat med to streger under, men det er betydeligt bedre end ingen TV-data eller gamle TV-data. Ledningsnettets tilstand er centralt for funktionen, men også i forhold til at forhindre uvedkommende vand”, siger Benny Nielsen der er afdelingschef i Herning Vand.

Benny Nielsen supplerer med

Det handler om at få mest for de penge, der investeres i ledningsnettet.

”Med den estimerede fysiske tilstand kan vi bedre planlægge, om det kan betale sig at skifte hele ledningsnettet i et område, eller om punktrenoveringer vil være det mest kost effektive”, supplerer han.

Inger Vejlgaard Jess er teknisk assistent i Herning Vand og ser frem til at få et nyt værktøj at arbejde med. Med dette værktøj kan vi få den estimerede tilstand og de faktiske resultater fra TVinspektionerne op samtidig som temaer. Det bliver lettere at se helheder og planlægge ud fra et totaløkonomisk perspektiv. Og jeg synes, at de estimerede tilstande vi har set stemmer godt overens med den mavefornemmelse, jeg havde i forhold til tilstanden af det pågældende område”, siger hun.

DATADREVNE BESLUTNINGER PÅ FLERE OMRÅDER

Samarbejdet med IBM Analytics fungerer på den måde, at Analytics foretager de statistiske beregninger og fungerer som en slags beregningsmotor, hvorefter data eksporteres til fx WebGraf Kort og kan vises som lag her.

Vi tror, at forsyningerne fremover komme til at tage bedre beslutninger ved hjælp af denne type applikationer. I og med at enhederne bliver større, og udfordringerne bliver større, kan man ikke længere blot læne sig op ad tidligere erfaringer. Systemerne er samtidig gode til at sikre effektiv videndeling på tværs af de større organisationer, da alle træffer beslutninger på samme grundlag”, siger Anders Tvegaard.

Del denne side