Nyt om Hotline

Nyt om Hotline

Udgivet d. 13 juni 2019

I Orbicon Informatik har vi i 2019 analyseret henvendelsesmønstret til vores hotline. Ud fra dette kan vi konstatere, at langt de fleste sager sendes ind via mail, og henvendelser via telefon er begrænset, ligesom der i kun i et begrænset omfang gøres brug af Orbicons portal.

Derfor har vi valgt fremover at prioritere vores kræfter på at håndtere sager, der kommer ind via mail. Vi har derfor indført følgende ændringer:

  • Alle indkomne sager (herunder også mails sendt til hotline@orbicon.dk) visiteres og fordeles dagligt kl. 08:45
  • Åbningstiderne for hotline-telefonen vil fra 3. juni være mandag - fredag fra kl. 08 - 12

Del denne side