Potentiale til at innovere forsyningsbranchen

Potentiale til at innovere forsyningsbranchen

Udgivet d. 25 august 2016

Hos Orbicon Informatik arbejder vi for størstedelen af de danske forsyninger med registrering og optimering af data. Vi oplever her store gevinster ved at arbejde med en mere data-dreven tilgang modsat en ren erfaring-drevet tilgang.

Vi har derfor netop startet et samarbejde med IBM Analytics op. Samarbejdet kommer til at omhandle en række spændende udviklingsprojekter, hvor omdrejningspunktet vil være anvendelsen af IBM´s nye platform Watson til forskellige analytiske udfordringer i den danske forsyningsbranche.

Watson er kort fortalt en nyskabende platform, der bruges til at få styr på ustrukturerede data. Platformen kan finde nye mønstre og sammenhænge i store datamængder samt fortolke og få svar fra disse data.

Vi vurderer, at denne type af intelligente systemer kommer til at være en vigtig del af fremtiden i forsyningsbranchen.

 

En erfarings-drevet tilgang

Fælles for Orbicon Informatiks kunder er, at de arbejder med meget store datamængder. De står i den forbindelse ofte over for en næsten uoverskuelig opgave, hvis de ønsker at anvende deres samlede datasæt i et samlet overblik til at analysere og prioritere deres aktiviteter. Det er svært at få sammenhæng og værdi ud af de forskellige datasæt.

Som et resultat af dette, arbejder mange forsyninger på baggrund af en begrænset mængde data eller på baggrund af en række erfaringsbaserede regler, såsom:

  1. ”Vi udskifter ledninger på baggrund af alder”
  2. ”Vi renser en regnvejrsbrønd én gang om året”
  3. ”Vi bruger de samme entreprenører eller materialer som vi brugte sidste gang”

Denne fremgangsmåde kan hæmme muligheden for at udvikle arbejdsgange og resulterer ofte i, at de er meget afhængige af enkelte medarbejders erfaringer – på godt og ondt.

Dertil viser alle analyser, at tidsbestemt vedligeholdelse er meget ineffektivt, og mere end 30% af aktiviteterne er overflødige i forhold til den generelle forsyningssikkerhed.

En data-drevet tilgang

Orbicon Informatik udvikler, som et alternativ til dette, en række løsninger, der understøtter data-drevne beslutningsprocesser. Det er her samarbejdet med IBM Analytics kan blive rigtig interessant. Vi forventer at have det første pilotprojekt i luften allerede i løbet af de næste par måneder.

En data-drevet tilgang giver vores kunder en sikkerhed for, at alle beslutninger bliver taget på baggrund af alle tilgængelige datasæt.

Eksempler på data-drevet processer er:

  • Anlægsplanlægning på baggrund af dokumenteret effekt på forsyningssikkerhed
  • Renoveringsplanlægning på baggrund af reduceres driftsomkostninger
  • Prioritering af drift- og vedligeholdelsesaktiviteter på baggrund af data fra pumper, sensorer i brønde og fjernaflæst målerdata

Øget effektivitet og kvalitet

Vores erfaring er, at den data-drevne tilgang medfører en højere kvalitet i den daglige drift og giver en række klare fordele sådan:

  • Fælles prioritering i alle dele af organisationen og dermed undgå interne siloer
  • Reduceret afhængighed af enkelte medarbejdere
  • Maksimal værdi ud af eksisterende fagsystemer (f.eks. ledningsregistrering, driftssystemer, etc.)

Vi forventer, at værdien af data-drevet beslutningsstøtte kun vil vokse i fremtiden i takt med, at vi får mere og mere data fra f.eks. pumper, ledninger, målere, mobile enheder, etc.

Har dette vækket jeres opmærksomhed, vil vi meget gerne besøge jer og vise eksempler på en data-drevet tilgang og drøfte hvad der kan være den bedste tilgang for jeres organisation.

 

IBM er etableret i mere end 170 lande. De arbejder med kognitive løsninger, hvor IBM Analytics blot er én af dem. Analytics gør det muligt at løse udfordringer i virksomheden ved hjælp af data.

Watson er en ny platform for cognitive computing. Cognitive computing hjælper f.eks. retail-industrien med at forbedre indkøbsoplevelsen og spotte trends i tidligere faser, advokatbranchen med juridiske aspekter, og medicinalindustrien og sundhedssektoren med research og diagnosticering.

Del denne side