Sommerhilsen 2019

Sommerhilsen 2019

Udgivet d. 27 juni 2019

Det er nu tid til en sommerhilsen fra os i Orbicon Informatik.

Hos os går det godt. Vi har udført opgaver for mere end 100 kunder, og udvikler nye løsninger i tæt samarbejde med mange forsyninger, rådgivere og kommuner, og vil i den forbindelse gerne takke for et konstruktivt og positivt samarbejde! Samarbejdet har bragt os vidt omkring i både land og teknologi, og noget af det, der står os klarest er:

 • Vi er i fuld gang med implementeringen af uGraph hos Aalborg Forsyning og forventer at være i drift i 3. kvartal 2019. uGraph er vores Esri-baserede løsning til spildevand, vand og fjernvarme, og vi glæder os til at samarbejde med vores uGraph-kunder omkring fortsat udvikling af produktet. Herigennem står vi meget stærkt på ledningsregistrering - også for de kunder, der foretrækker ArchGIS-baserede løsninger.
 • Vi har i 2019 konverteret ca. 30 forsyninger til vores nye Orbi LER-løsning, og vi kan konstatere, at Orbi LER til fulde indfrier forventningerne til driftsstabilitet og svartid. Mere end 95 pct. af alle graveforespørgelser håndteres i dag automatisk og typisk sendes svaret til graveaktøren indenfor få minutter.
  Vi har samarbejdet med en række jyske kunder omkring styling og layout på Orbi LER. Mere end 6 forysninger har på forskellige tidspunkter hjulpet med input og forbedringsforslag, og det er lykkedes os at blive enige om en fælles standard på alle typiske ledningsarter. Vi vil gerne takke alle deltagende forsyninger for samarbejdet!
 • Vi har med stor succes (og med hjælp fra værterne) holdt brugermøder på Graf-suiten over hele landet i april og maj. Brugermøderne har fået stor opbakning både hvad deltagerantal og engagement på møderne gælder. Vi ser allerede frem til brugermødene i foråret 2020.

Derudover vil vi også gerne give jer et indblik i, hvad efteråret bringer i Orbicon Informatik:

 • WebGrafKort står nu for at skulle opgraderes til Orbi INSIGHT. Vi har tilstræbt, at Orbi INSIGHT, funktionalitetsmæssigt, er en fortsættelse af WGK, og vi er overbeviste om, at det er et spring fremad, og håber i vil synes det samme.
  Vi vil imidlertid gerne annoncere, at Orbi INSIGHT også får forbedret funktionalitetssiden, hvor det som bruger bliver muligt at være selvhjulpen i langt de fleste situationer, og I får mulighed for at kombinere data fra mange kilder, hvis I har behov for dette. En række moduler til Orbi INSIGHT åbner for: data analyser, datakvalitetssikring, driftsopgaver, data bibliotek for forældede data, letvægtsregistrering og mange andre funktioner.
 • Vi har i samarbejde med kommuner og forsyninger i Københavnsområdet arbejdet på, hvordan vi kan understøtte de dyre og sårbare LAR anlæg, så graveulykker kan undgås, samt hvordan man skal håndtere dem i driften, så funktionen opretholdes.
  I forlængelse heraf, har vi haft et samarbejde med de samme aktører omkring at skabe overblik over grundvandsniveauet. Vi har udviklet en prototype, der muliggør at give et estimat på grundvandsniveauet ud fra offentlig tilgængelige data (Jupiter data). Fordelen i vores prototype er, at vi kan supplere med eksakte og friske målinger, enten diskrete målinger eller tidsserier fra loggere, hvor udsvingene kan følges time for time.

Sidst men ikke mindst ønskes I en kanon god sommer fra hele Orbicon Informatik.

Del denne side