DIVA

DIVA er det oplagte produkt til at værdifastsætte forsyningens aktiver. Produktet er tilpasset alle standarder på området og sikrer en korrekt og effektiv håndtering af udfordringer fra vandsektor- og årsregnskabsloven inden for både vand- og spildevandsområdet.

Derfor skal I vælge DIVA

  1. Understøtter arbejdsgangene i forsyningen og kommunikerer i de relevante dataformater
  2. Effektiviserer værdifastsættelsen, da den beregnes direkte ud fra oplysningerne i ledningsregistreringssystemet
  3. Tilpasset de nye krav på området og understøtter både regnskabs- og ingeniør-mæssige behov
  4. Udviklet i tæt samarbejde med EY (tidligere KPMG), virksomhedens forsyningsingeniører og regnskabsfolk for at imødekomme kravene fra vandsektor- og årsregnskabsloven

DIVA gør arbejdet med værdifastsættelse nemmere og nedbringer risikoen for fejl.
Informationerne importeres direkte fra ledningsregistreringssystemet og vil derfor altid være opdaterede. Produktet kontrollerer de tekniske data og informerer om eventuelle mangler. På den måde er det med til at sikre jeres fremtidige vedligeholdelse af regnskaberne og et korrekt beslutningsgrundlag.

Gevinst for både økonomiske og tekniske afdelinger

DIVA opfylder både regnskabsmæssige og ingeniørmæssige behov i forbindelse med en beregning. Regnskabsmæssigt er det vigtigt at kunne vise, hvordan de bogførte værdier er fremkommet og de regnskabsmæssige justeringer og afskrivningerne i de ønskede perioder. Ingeniørmæssigt ligger fokus på, hvad aktiverne ville koste, hvis I anskaffede dem i dag og en vurdering af det fremtidige investeringsbehov. 

Understøtter alle standarder: 

  • DIVA understøtter både DANDAS- og DANVAND-formatet
  • Produktet kan håndtere ledningsregistreringen fra DANDAS og DANVAND, uanset hvilket program I bruger til ledningsregistrering 
  • Visningerne understøtter lovgivningen omkring fastholdelse af åbningsbalancen, ned- og opjusteringer og håndtering af tilgange, afgange og ændringer
  • Alle aktiver opsummeres efter valgt årstal og giver et komplet grundlag for benchmarking i henhold til definitioner fra Forsyningssekretariatet og DANVA

Alan Nissen

Afdelingschef
+45 51 62 57 60

DIVA indeholder både de tekniske og økonomiske funktioner og giver jer en fælles indgang og referenceramme 
– alt samlet i ét produkt og med samme datagrundlag. 

Understøtter krav i årsregnskabsloven 

Produktet honorerer kravene i årsregnskabsloven, herunder dokumentation af udviklingen i anlægsaktiver i forhold til åbningsbalancen og til- og afgange af anlægsaktiverne i månedsvise afskrivninger. Til det formål genererer DIVA automatisk en samlet anlægsnote til brug for årsrapport eller løbende økonomirapporteringer. Desuden er det muligt at foretage løbende økonomirapportering og fx håndtere anlæg, som endnu ikke er taget i drift samt op- og nedskrivninger på projekter. 

Projekter og elementer kan visualiseres i kendte GIS-systemer med oplysninger om genanskaffelsesværdi, scrapværdi og restlevetid på elementniveau. Derudover kan elementer til summering af scrapværdi udpeges geografisk. Det giver et hurtigt overblik over de værdier, der fjernes ved et saneringsprojekt.