Drift

En god, hurtig og effektiv kommunikation med borgerne er et centralt servicemål i mange kommuner. Via web- og app-baserede systemer kan I både imødekomme borgernes forventning om hurtigt svar og sagsbehandling og kommunens krav om en mere effektiv administrationen og henvendelsesstyring.

Produkter til at lette driften

Produkterne NetDialog og Parkreg har begge brugervenlighed og effektivitet i fokus, hvilket er med til at give overblik og lette den daglige drift. Produkterne er udviklet med omtanke på både jer og borgerne.

NetDialog

Vi har i samarbejde med flere af landets kommuner udviklet det brugervenlige produkt NetDialog til at håndtere borgerhenvendelser. Produktet sparer tid for borgerne og ressourcer for kommunen og hjælper med at realisere den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. NetDialog bruges i dag i mere end 20 % af landets kommuner.

NetDialogs styrke ligger i det veludviklede back-end system, der betyder, at alle henvendelser fra borgerne bliver samlet i én database. Det giver alle relevante medarbejdere adgang til at søge i henvendelserne, følge sagen og udarbejde statistikker. Det sikrer effektiv opgavestyring og håndtering af henvendelser. På den måde letter NetDialog håndteringen af borgernes henvendelser til kommunerne og giver hurtigere sagsbehandling og mere tilfredse borgere.

Moduler til NetDialog

Der er udviklet tre moduler til NetDialog: Giv et tip, affaldshåndtering og gadelys. Modulerne skaber en nemmere og bedre dialog mellem borgere, tilsynsførende entreprenører og kommunen.

  1. Giv et Tip-modul
    Med Giv et tip-modulet kan borgere nemt tippe kommunen, hvis de oplever affald på offentlige arealer, huller i vejen eller rotter i området. Samtidig kan borgeren via modulet på kommunens website følge med i, hvordan deres sagsforløb udvikler sig. 
  2. Affaldshåndtering
    I Affaldsmodulet er det muligt for borgeren at se tømmedage og oplyse, hvis affaldet ikke er hentet som aftalt. Det er bl.a. også muligt for borgeren at tilmelde sig storskraldsordninger.
  3. Gadelys
    Helhedsløsning til gadebelysning, der letter og styrker kommunikation mellem de involverede aktører: Administrative medarbejdere i kommunen, entreprenører og borgerne.

NetDialog er et brugervenligt opgave- og henvendelses-styringssystem der effektiviserer opgavestyring. Programmet har et veludviklet back-end system, der opsamler alle henvendelser fra borgerne

ParkReg letter arbejdet med kortlægningen af jeres grønne områder

Vores produkt ParkReg giver et godt grundlag for planlægning og dokumentation af grønne områder. Uanset om der er tale om drift, eller I befinder jer i en udbudssituation, vil en professionel kortlægning være en gevinst.

Produktet er et tillægsprogram til MapInfo, som sætter jer i stand til at tegne og ajourføre grønne områder, afsætte tekster og udskrive rapporter som fx områdelister og mængdesammendrag. Alt sammen på en struktureret og kontrolleret måde, der gør arbejdet nemt, sikkert og effektivt.

Hos Orbicon Informatik har vi stor erfaring med registrering og digitalisering af grønne områder og har sammen med vores kunder udviklet produktet ParkReg specifikt til denne opgave.