Graf Produkter

Hos Orbicon Informatik tilbyder vi en række Graf produkter til ledningsregistrering, fælles for dem er, at brugervenligheden er i fokus, hvilket sikrer en effektiv og overskuelig registrering af data.

DanVandGraf

Med DanVandGraf sikrer I en valid registrering af jeres ledningsdata baseret på den nationale datamodel standard - DANVAND model - som lagrer informationerne ét sted og på den måde optimerer de daglige arbejdsgange. Programmet har et brugervenligt interface og hjælper forsyningen med at bevare overblikket. Data fra DanVandGraf kan anvendes på tværs af platforme og systemer, så I opnår maksimal værdi af registrering.

Derfor skal I vælge DanVandGraf

  1. Nem adgang til overskuelige og valide data om jeres vandforsyningsnet sikrer bedre beslutningsgrundlag og værdiansættelse af anlægsaktiver.
  2. Mulighed for integration med andre systemer til vandforsyning, som giver større tilgængelighed og fuldt udbytte af data.
  3. Optimal datasikkerhed og standardiseret udvekslingsformat minimerer risikoen for tab af data.

Varme- og ElGraf

Produkterne Varme- og ElGraf er opbygget omkring en brugervenlig og grafisk brugerflade, som sikrer effektiv udveksling af data med andre systemer. I programmerne opbygges en model af ledningsnettet, der viser en række enheder, som beskriver nettet teknisk, typologisk og geografisk.
Produkterne leveres med en standart opsætning, hvor brugeren selv kan tilpasse hoved- og undertyper og hele den grafiske præsentation efter behov og ønsker.

Derudover indeholder Varme- og ElGraf to temaer, der gør det nemt og hurtigt at skabe overblik over situationen, når der skal afbrydes: Tema Luk og Tema Kobling.

 


 

Dan O. Kiilerich

Salgschef
+45 51 83 51 80

DanDasgraf

DanDasGraf er det foretrukne produkt til afløbsregistrering blandt danske spildevandsforsyninger, og er udviklet specifikt til håntering, præsentation og analyse af afløbssystemer. Produktet optimerer registreringsarbejdet og giver et godt overblik over afløbsdata.

DanDasGraf er udviklet af afløbsteknikere til afløbsteknikere. Produktet udvikles i takt med løbende dialog med vores mange brugere, så produktet konstant kan være med til at optimere arbejdsgangene.

Derfor skal I vælge DanDasGraf

  1. DanDasGraf er et GIS-system, der er baseret på den nationale datamodel standard, DANDAS, der udgør en fælles standard for registrering og dataudveksling.
  2. Alle data lagres i databasen, hvilket øger datasikkerheden og giver mulighed for, at andre GIS-værkøjer umiddelbart kan udnytte afløbsdata.
  3. DanDasGraf er det mest udbredte produkt på markedet og anvendes hos mere end 60% af forsyningerne, hos de større rådgivere, tv-inspektionsfirmaer og landinspektører.

Dandasgraf ri

DanDasGraf RI (Renoverings Index) er et tillægsmodul til DanDasGraf, der samler og udnytter eksisterende viden til at målrette saneringsplanlægningen samtidig med, at det skaber overblik og et solidt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger.

Renoveringsindekset giver mulighed for at sammenstille parametre, såsom fysisk tilstand, aldersfordeling, driftstilstand og konsekvensvurdering, og vægte disse, indbygge særlige regler og tematisere resultatet heraf.