Netgis

NetGIS er et modulopbygget WebGIS-produkt, der er godkendt af Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG). Løsningen er et målrettet og effektivt værktøj til sagsbehandling samt selvbetjeningsværktøj for offentligheden.

Derfor skal I vælge NetGIS

 1. Et komplet og gennemprøvet produkt, der indeholder alle de funktioner, som kræves i moderne WebGIS-løsninger
 2. Brugervenligt produkt til sagsbehandling og selvbetjening for borgerne via internettet
 3. NetGIS-systemet er valgt som standard Web­GIS-løsning i den rammeaftale, som Kommuner­nes Landsforening (KL) har indgået om FKG-løsninger til danske kommuner

Grafisk brugerflade til administration af NetGIS

Brugergrænsefladen i NetGIS er designet med fokus på at være let tilgængelig for brugeren og konfigurerbar til bestemte opgavetyper. Systemets funktionalitet og design minder om desktop-GIS. Bland andet er kortlag organiseret i en temastyring med under­grupper inddelt efter fx fagområde, hvilket gør NetGIS velegnet til at håndtere mange lag.

NetGIS opsættes med NetGIS Ma­nager, som giver den lokale administrator et godt overblik over hele konfigu­rationen og mulighed for specifikke tilpasninger af systemet, herunder opsætning af kortlag, kortfunktioner og brugerstyring.

NetGIS tilbyder to web-klienter, som giver både borgere og sagsbehandlere adgang til data via en browser: NetGIS Sag til intern sagsbehandling og NetGIS Borger til ekstern adgang.

 • BorgerGIS giver borgerne nem adgang til data

  Borgere og erhvervsvirksomheder forventer at have adgang til data via internettet. NetGIS Borger og VisKort er udviklet til integration på websites, så offentligheden nemt og hurtigt kan søge relevant infor­mation ved hjælp af selvbetjening.

 • SagsGIS baseret på geografisk data

  Geografisk information er blevet et centralt værktøj til sagsbehandling hos fx offentlige myndigheder og forsyninger. NetGIS sikrer medarbejderne relevante geografiske data, så de kan træffe velfunderede afgørelser og dokumentere beslutningsgrundlaget i overensstemmelse med lovgivningskrav.

Dan O. Kiilerich

Salgschef
+45 51 83 51 80

NetGIS Sag indeholder de typiske funktioner til sagsbehandling, herunder søgninger, måling af afstand og arealer, analyser og visninger, redlining, konfliktsøgning, partshøring, registrering m.v.

Nem adgang til data fra flere kilder

 • NetGIS arbejder med data fra mange datakilder, fx lokale databaser eller eksterne data­kilder som Kortforsyningen, Danmarks Miljøportal og PlansystemDK
 • Eksterne data tilgås via standard web-services, eksempelvis WMS, WMTS, WFS, SOAP og REST-services afhængig af, hvordan data udbydes
 • NetGIS er baseret på Esri ArcGIS Server og GeoServer og er udviklet til integration med disse servere

NetGIS sikrer, at sagsbehandlere har adgang til relevante data og er fuldt integreret med organisationens øvrige IT, som fx GIS-platform, desktop GIS, sags- og fagsystemer m.v. NetGIS er opbygget af anerkendte standard­komponenter og understøtter åbne standarder.