Orbi LER

Orbi LER er en automatiseret løsning til udlevering af ledningsoplysninger, som skaber overblik og letter administrationen.

Derfor skal i vælge ORBI LER

  • Ny og moderne cloudbaseret platform
  • Orbi LER giver overblik og har et enkelt og brugervenligt design
  • Avanceret søgning og digital ledningsudlevering i gængse formater
  • Med Orbi LER har I mulighed for egen opsætning af skabeloner

Orbi LER letter administrationen af graveforespørgsler og giver overblik over de steder i området, hvor der graves. På den måde effektiviseres arbejdsgangene og I sparer både tid og ressourcer.

Skab overblik med komplet log over forespørgsler

Orbi LER indeholder et administrationsinterface med komplet log over graveforespørgsler og status. Det er også muligt at se den fysiske udstrækning af de gravepolygoner, der giver overblik over, de steder der graves i området.

Se demo af Orbi LER.

Dan O. Kiilerich

Salgschef
+45 51 83 51 80

I områder, hvor ledningsejeren ikke ønsker automatisk udlevering af ledningsoplysninger, omdirigerer Orbi LER behandlingen til ledningsejer og giver graveaktøren besked herom.

Sådan fungerer Orbi Ler

  1. Via LER´s webservice finder Orbi LER ud af, om der er nye graveforespørgsler inden for det område ledningsejer har angivet som deres interesseområde
  2. Ved graveforespørgsler omdanner Orbi LER området til en eller flere PDF-filer og sender link direkte til graveaktøren og kopi til ledningsejer. Samtidig får LER besked om, at forespørgslen er behandlet

Automatisk forsendelse og registrering af data

PDF-filerne lagres på webserveren, hvorfra graveaktøren i en tidsbegrænset periode kan downloade dem via et link. Filerne gemmes på serveren, således at det er muligt for ledningsejeren at tilgå dem senere.

Orbi LER kan levere print, og kort udstyres med oversigtskort samt detaljer for de enkelte områder, bla oplysninger om skala, dato, udløbsdato, forsyningstype mv. Signaturforklaringer og andre dokumenter til graveaktøren kan vedlægges.

Manuel håndtering af beskyttede områder

Orbi LER gør det også muligt at registrere områder, hvor ledningsejer ikke ønsker en automatisk udlevering af ledningsoplysninger. Når en graveanmodning berører sådan et område omdirigeres behandlingen til ledningsejer, og graveaktøren vil så automatisk få besked om dette. Projektpolygoner skabt i DanDasGraf og DanVandGraf eller andre polygoner kan genbruges til dette formål.

Udleverering af digitale ledningsoplysninger

Orbi LER løsningen indeholder Digital LER, hvilket betyder, at der også kan leveres digitale ledningsoplysninger, hvis graveaktøren har ønsket dette via LER. Programmet kan levere digitale oplysninger på de formater, som kan vælges på LER.dk: DGN, DXF, Shape og TAB.

Ved graveforespørgsler registrerer Orbi LER automatisk data for området og sender link til alle filerne i én samlet mail til graveaktøren. Signaturforklaringer og andre dokumenter kan vedlægges efter behov.