Produktion

Teknologi til vandindvinding hjælper med at reducere energiforbruget markant, minimere omkostningerne og sikre vandkvaliteten. uGraph Water Abstraction er et intelligent produkt, der hjælper med at optimere jeres kildepladsprocesser.

Derfor skal I vælge uGraph Water Abstraction

  1. Giver op til 50 % reduktion af energiforbruget og en positiv effekt på CO2-udslippet og drivhusgasser
  2. En mere sikker drifts- og vedligeholdelsesproces og dermed en reduktion af omkostninger
  3. Bedre ressourcestyring og grundlag for beslutningsprocesser, der skal sikre tilstrækkelig volumen og en høj vandkvalitet

Høj effektivitet og bedre vandkvalitet

Vi står i dag over for en række udfordringer inden for vandindvinding, hvor vi oplever stadig vanskeligere adgang til rene og gode grundvandsressourcer, vigende vandkvalitet og øgede krav til bæredygtighed. 

uGraph Water Abstraction optimerer jeres kildepladsprocesser med vægt på energieffektivitet, høj vandkvalitet og minimerede driftsomkostninger. Produktet kan justeres til jeres organisations størrelse og særlige behov.

 

Alan Nissen

Afdelingschef
+45 51 62 57 60

Orbicon samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om at udvikle og validere de metoder, der anvendes i uGraph Water Abstraction.

I Danmark arbejder vi konstant på at udvikle bedre, billigere og mere effektive måder at håndtere vores vandforsyning og spildevand. uGraph Water Abstraction automatiserer og optimerer vandboringer og muliggør håndtering af store mængder data fra mange boringer. Gennem en optimal styring af vandforsyningen kan I opnå en mere sikker drifts- og vedligeholdelsesproces og en reduktion af energiforbruget på op til 50% – og dermed en væsentlig reduktion af omkostningerne på området.

Læs mere om uGraph Water Abstraction, og få en forståelse for programmet og hvilke fordele dette kan have for dig og din virksomhed.

Vores produkter i produktserien uGraph er alle brugervenlige, intuitivt opbyggede og designet på basis af vores store erfaring med at udvikle GIS-produkter til danske forsyningsselskaber.