Projektering

ProjekteringsGraf automatiserer projekteringen af anlægsprojekter. Det sparer mange ressourcer og giver jer mulighed for at agere hurtigere, når I planlægger nyt og reparerer gammelt.

Derfor skal I vælge ProjekteringsGraf

 1. Hurtig, effektiv og ensartet projektering af gravitationssystemer ved hjælp af terrænmodel, 3D vejforløb m.v. 
 2. Brugervenligt workflow baseret på kendte funktionaliteter fra DanDasGraf
 3. Undgå fejl i dimensionering og sammenstød mellem ledninger gennem hurtig visuel kontrol i form af annoteringer, 3D-visualisering og clash detection
 4. Lettere fremstilling af materiale til udbud – fx tegninger, længdeprofiler og tilbudslister

Kataloger, regler og fejlminimering sparer tid

ProjekteringsGraf indeholder alle relevante kataloger, værdier og regler. Derfor er det fx ikke nødvendigt, at I selv ser efter dimensioneringsregler og minimumsdybder, ligesom jorddækning hentes automatisk fra ledningskataloget. Det giver tid og overskud til andre opgaver og sikrer samtidig, at alle krav og regler overholdes. En anden fejlminimerende funktion er clash detection, der fremhæver, hvis ledningerne skulle krydse andre ledninger og brønde.

I kan tilpasse produktet netop til jeres forudsætninger og selv justere hen ad vejen. Det kan være tekniske forudsætninger som minimumsdybder på skelbrønde, brug af skelbrønde eller tilslutningspunkter, brug af brøndstik kontra tilslutning af stik til hovedledning, forskellige regnintensiteter m.v.

Dan O. Kiilerich

Salgschef
+45 51 83 51 80

Med ProjekteringsGraf behøver I ikke at tænke på koter, dimensioner og fald. Alt det regner produktet selv ud, før det afleverer styklister med materialer – lige til at lægge ved udbuddet. 

ProjekteringsGraf giver mange muligheder

 • Smart placeringsfunktion tegner brønde og ledninger samtidigt
 • Indbyggede dimensioneringsregler og brug af standardværdier 
 • Brugertilpasning af bl.a. brønd- og ledningskataloger 
 • Hurtig og effektiv håndtering af ændringer i projektet
 • Udregning af dimensioner, koter og fald 
 • Udarbejdelse af længdeprofiler med angivelse af terrænlinje
 • 3D optegning til visualisering af brønde og ledninger 
 • Clash detection i forhold til projektets knuder og ledninger
 • Styklister til hurtigt og sikkert at udarbejde tilbudslister

ProjekteringsGraf bygger på det mest udbredte produkt for ledningsregistrering, DanDasGraf, og er dermed fuldt integreret med MicroStation. Derudover kan projekterne importeres i programmet Mike Urban, der kan udføre dynamiske, hydrauliske beregninger, direkte på projektet.