Spildevandsplaner

Med OPUS får I et effektivt produkt til håndtering og planlægning af kommunens spildevand. Sammen med tillægsmodulet PULS sikrer OPUS, at spildevandsdata kun skal registreres og opdateres ét sted – til glæde for medarbejdere, borgere og virksomheder.

Derfor skal I vælge OPUS og PULS

  1. OPUS er et brugervenligt produkt, der skaber en fælles platform for videndeling – blandt medarbejdere, borgere og virksomheder
  2. Med OPUS får I overblik og skaber dokumentation, og produktet kan bruges af både sagsbehandlere og teknikere
  3. OPUS kan anvendes sammen med modulet PULS. Sammen sikrer de, at der fremgår de samme data i Miljøportalens PULS database som i spildevandsplanen

Optimalt grundlag for planlægning 

Med OPUS har I altid mulighed for at få et opdateret billede af spildevandsdata, og det giver derfor planlægningen det optimale grundlag. I kan løbende indføre nye tillæg, hvor fx byggemodninger eller ejendomme, der udtræder af kloakforsyningen kan registreres i databasen. OPUS kan vise vandmængder og afløbskoefficienter helt ned til enkeltejendomme og recipienter. Alle data for kort, skemaer og tekst samles i én database, og det er nemt at se den samlede spildevandsplan i kortform, detaljer for en enkelt ejendom eller udløbs-skemaer for enkelte områder. 

OPUS har indbygget datakontrol, så det er muligt at se, hvilke data der er mangelfulde eller fejlbehæftede. Trods forskellige datagrundlag kan programmet præsentere en sammenhængende spildevandsplan.

Dan O. Kiilerich

Salgschef
+45 51 83 51 80

Mangeårig erfaring og fortsat udvikling

Orbicon har mange års erfaring på spildevandsområdet, og den første version af OPUS kom på markedet allerede i 1993. Vi er nu nået til fjerde generation af OPUS, der er udviklet på grundlag af stor faglig kompetence og et mangeårigt samarbejde med kommunerne. Mere end 40% af landets kommuner anvender i dag OPUS, og programmet videreudvikles løbende.

PULS tillægsmodul for regnbetingede udløb

PULS er et tillægsmodul, der oversætter kommuners data for regnbetingede udløb registreret i OPUS, så de kan overføres til Miljøportalens PULS-system. 

Med PULS modulet kan kommunen hurtigt og nemt indberette regnbetingede udløb. Da det er et lovkrav, at alle kommuner én gang om året leverer disse data, kan PULS-modulet lette den administrative arbejdsgang og spare tid. Derudover undgår I fejlregistreringer og skal kun tænke på at opdatere jeres spildevandsdata ét sted.

OPUS PLAN

OPUS PLAN er et tillægsmodul til OPUS, der gør det nemt og enkelt at uploade OPUS data til plansystem.dk.

OPUS skabes på de data, kommunen allerede har i fx DANDAS format og FAS

Data kan efterfølgende eksporteres til fx SAMBA

Resultatet præsenteres via et overskueligt kortmateriale

Kan anvendes integreret i GIS-programmer som MapInfo, MicroStation og ArcGIS