Vandløb

It-produkter til administration af vandløb i kommunen. Vi tilbyder en række velafprøvede og brugervenlige produkter, der samler data om vandløb og gør oplysningerne tilgængelige ét sted.

Hos Orbicon Informatik tilbyder vi en række it-produkter, der giver overblik og letter administrationen, præsentation og analyse af de mange vandløbsdata. Produkterne har derudover også fokus på let tilgængelig information om vandløbenes fysiske tilstand, konsvekvensberegninger og administration af vandløbsloven samtidig med, at de skal fremme service og dialog med borgerne.

Se hvilke produkter vi tilbyder nedenfor, og kontakt os, hvis du er interesseret i at vide mere om produkterne og om de fordele, de har for netop dig.


 • VASP
  Et brugervenligt produkt, der samler data om vandløbenes fysiske tilstand ét sted, og giver overblik over både gældende regulativer og vandløbenes aktuelle tilstand.
 • VandløbsGIS
  VandløbsGIS samler administrationen og sagsbehandling af kommunens vandløbsområde ét sted, der gør den daglige forvaltning af offentlige vandløb overskuelig og sikrer borgerne en hurtigere og mere tilfredsstillende service.
 • VandløbsAPP
  En app til den daglige vandløbsadministration, der kan anvendes i felten, da den giver mulighed for at finde aktuelle regulativoplysninger på offentlige vandløb vha. kort eller på baggrund af den aktuelle position.
  App'en kan hentes gratis i Google Play eller i App Store; søg på "Orbicon VandløbsAPP".
 • HYMER
  Et helhedsorienteret og effektivt værktøj til håndtering af hydrologiske opgaver. Løsningen giver et præcist overblik over, hvordan vandmiljøet udvikler sig og sikrer jer en proaktiv styring af vandressourcerne ud fra pålidelig data. Læs mere om HYMER.
 • Grødeskæringsmodul
  Grødeskæringsmodulet giver overblik over fremdriften og samler aftaler med entreprenørerne. Således er i også sikret hurtig og effektiv afrapportering via smartphone, tablet eller computer.
  Se yderligere introduktion til Grødeskæringsmodulet.
 • Det Digitale Vandløbsregulativ
  Produktet, som er udarbejdet i samarbejde med flere kommuner, letter arbejdet med vandløbsregulativer og tilbyder fuld integration med kommunens databaser samt en standardisering af informationerne, der både højner kvaliteten og sparer tid i forvaltningen.

Alan Nissen

Afdelingschef
+45 51 62 57 60

Vi har mange års erfaring med at udvikle produkter til administration, vedligeholdelse og indsamling af fysiske data om kommunens vandløb. Vores produkter sikrer overholdelse af vandløbsloven og vandrammedirektivet og bruges i 75 % af landets kommuner

VandløbsGIS til QGIS

Valg af GIS-system er mangfoldigt, og vi ønsker at understøtte VandløbsGIS til QGIS til administration og sagsbehandling af kommunens vandløbsområde ét sted. Pluginnet er bygget op med en menubar, hvorfra man har tre interaktionsmuligheder med kortet, der aktiveres når der tilknyttes en database til pluginnet. Derudover har man mulighed for at åbne de forskellige dialogbokse, der også kendes fra de andre udgaver af VandløbsGIS.

Det vil være muligt at tilknytte alle relevante oplysninger, fx vandløbselementer og billeder, til den regulativmæssige stationering samt informationer fra gamle vandløbsregulativer. Man kan endvidere visualisere og analysere informationer om vandløbene sammen med andre GIS-temaer. Derfor er det nemt at lave illustrative temakort til fx entreprenører omkring grødeskæring eller lignende.

Med QGIS plugin til VandløbsGIS kan et ubegrænset antal medarbejdere få adgang til vandløbsdatabasen. Den administrative praksis bliver derfor også meget fleksibel.

Se en demo af

VandløbsGIS til QGIS