Tlf. +45 8738 6161 hotline@orbicon.dk

Vi er klar til at hjælpe vores kunder med at få det optimale ud af vores produkter

 1. Vi er løbende i dialog med vores kunder – eksempelvis på vores brugermøder og konferencer, men i høj grad også via vores support
 2. Vi yder dagligt hjælp gennem vores support og er dertil proaktive i vores dialog med kunderne  - eksempelvis i forbindelse med evaluering, feedback og opsamling af nye produktideer og kundeønsker
 3. Vi sidder klar til at hjælpe fra kl. 8 - 12 mandag-fredag
 4. Vi har lukket 5. juni, 24. december og 31. december - ydermere kan lukning i forbindelse med kongres, faglige arrangementer m.v. forekomme
 5. Vi varsler om eventuel reduceret adgang til vores hotline, i forbindelse med ferieperioder, her på siden
   

Kunder opfordres til at indrapportere observationer i Hotline i henhold til følgende kategorisering:

1. Forespørgsel om konsulentbistand
2. Forespørgsel om tilretning og/eller ændring i vores egenudviklet software
3. Fejl i software
 

Alle applikationer og programmer fra Orbicon Informatik sælges med adgang til support. Supporten indeholder følgende:


Teknisk support

Som en del af Kundens årlige servicebetaling og/eller abonnementsydelse yder vi support på Kundens løsning, herunder:

 • Grundlæggende fejlfinding på server
 • Gennemgang af logfiler
 • Adgang til nye minor versions udgaver af programmer i takt med frigivelse
 • Mulighed for fjernsupport
 • Adgang til løbende udsendelser af servicepacks
 • Indflydelse på produktroadmap - rapportering af uhensigtsmæssigheder
 • Mulighed for deltagelse i brugermøder
 •  Fejlretning af egenudviklet software i henhold til kategorisering af fejl.

Tilkøb til support

Vi tilbyder ,som en betalbar ydelse, support over for vores kunder i forbindelse med implementering, udvikling og brug af egne produkter, herunder:

 • Fejlfinding på kundens server
 • Løsning af bruger-/datafejl
 • Support ved ændringer i kundens systemmiljø (ændringer i forudsætninger ift. installationstidspunkt)
 • Support ved regulatoriske ændringer, der påvirker programmer
 • Installation og opsætning
 • Ad hoc konfiguration, træning og støtte til udførelse af opgaven
 • Rettelse af fejl forårsaget af tredjepart

Tilkøbsydelserne er betalbare. I situationer, hvor vi vurderer, at der er tale om betalbare ydelser, som ikke er omfattet af supporten, gør vi naturligvis altid opmærksom på dette inden opgaven påbegyndes. Arbejdet udføres efter medgået tid pr. påbegyndt time i henhold til den aftalte timepris. Det er muligt at tilkøbe en rammeaftale og dermed også en lavere timepris.

Fjernsupport vil vi typisk udføre via ISL online, hvor vi med et enkelt klik kan vi tilbyde en hurtig fjernsupport session til vores kunder, hvilket sparer alle parter for en masse tid. Vi håber på fremover også at kunne benytte ISL til fjernstyring og filoverførsel. Oplever man problemer med ISL online kan man installere en ISL klient. Når programmet er blevet installeret indtastes en sessionskode, man får oplyst af Orbicon Informatik.

Her finder du vores downloadeservice, hvor du altid kan finde den nyeste version af vores programmer.*
*Grundet tekniske fejl bedes du benytte følgende, midlertidige, link frem for ovenstående, når du logger på vores downloadservice: http://download.it.orbiconinformatik.dk/

Får du hostet InfoVision via Citrix hos Orbicon Informatik? Så kan du logge ind her.